Vízben oldott remények

A víz mint szimbólum és mágikus eszköz

globális vízválságA víz felbecsülhetetlen élettani szerepét tükröző jelentésekben tűnik föl a kultúrtörténetben. Megtalálható a legősibb hiedelmekben és mítoszokban, a vallások rítusaiban, a világ népeinek a folklórjában és irodalmában. Gazdag jelképrendszere civilizációnk szellemi szférájának alaprétegéhez tartozik. Szimbolikus jelentései közt ott találjuk azt a szakrális-természetfeletti gyógyító, védelmező szerepet is, mellyel a vallások, a népi hiedelmek és a modernkori áltudományos babonák ruházzák fel.

Az élet vize

Innin alvilágjárása. Élet vizeA víz és az élet analógiás, illetve szimbolikus megfeleltetése nem meglepő, és semmiképp sem modern gondolat. Az i. e. 2. évezred elejéről származó eposzban, az Innin alvilágjárásában a címszereplő alvilágban tett utazása során megkapja az élet vizét és füvét, melyekkel életre keltheti férjét.

Az élet vize a népmesék kedvelt motívuma, a Tündérországban felbuzgó forrásnak fiatalító, gyógyító és szépítő ereje van, Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeményében pedig  általa nyernek örök életet a szerelmesek:

Hát az élet vize volt ez a tó itten,
Mindent föltámasztó, ahova csak cseppen.
Iluska porából nőtt ki az a rózsa,
Igy halottaiból őt föltámasztotta.

A Bibliában a víz éltető ereje számos hasonlat, metafora és szimbólum alapja. Az élet forrása maga az Isten, a víz pedig Isten ajándékának – az örök életnek – a szimbóluma. „Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne”– mondja Jézus a samáriai asszonynak János evangéliumában.

A víz évezredek óta jelképe az életnek, valamint az emberi lét minőségéhez és a mulandóság legyőzéséhez kapcsolódó vágyaknak: az örök fiatalságnak, a betegségtől, szenvedéstől való szabadulásnak és a halhatatlanságnak.

A víz szakrális jelentései

tiszta víz: szimbólum, mágiaA vallásos kultuszokban és a profán (népi) mágiában egyaránt fontos szerepet tölt be a víz mint az élet hordozója és védelmezője. A termékenységi kultusz nyomait őrzi a húsvéti locsolkodás, a föld termőképességének elősegítését, az élet fennmaradását szolgálják a vízzel végzett esővarázsló szokások. A népi gyógyítás szolgálatában is megjelenik a víz. Széles körben ismert és gyakorolt népi gyógyító módszer volt Magyarországo9n még a múlt században is a szenesvíz alkalmazása – hideg vízbe meghatározott számú parazsat dobtak – szemmel verés, rontás megszüntetésére.

A vallási szertartásokban a víz jellemzően tisztító szerepben jelenik meg: lemossa a bűnöket, ezáltal lehetővé teszi a lelki újjászületést.  A szenteltvíz a katolikusok és a keleti keresztény egyházak egyik legfontosabb szentelménye, a mindennapi használatból külön áldással kiemelt víz. A test és a lélek egészségének megóvására, ill. helyreállítására, áldások és kegyelmek közvetítésére, valamint az ártó, gonosz lelkek távoltartására szolgál, azaz mindenekelőtt védelmező funkciója van (a víz szentelése katolikus szertartás szerint úgy történik, hogy a pap először a sót áldja meg, amit aztán szentelő imádság közben elvegyít a vízben).

keresztvíz, szenteltvíz
Joachim Patinir: Jézus megkeresztelése

Úgyszintén a szakralitás közvetítői a csodatévő, gyógyító erejűnek tartott források, kutak és folyók. Egyes vallások rituális gyakorlatához tartozik a vízzel történő keresztelés (megmerítkezés), a rituális fürdés és halottmosdatás.

Modern mágiák

A szekularizálódott világban egyre kisebb szerep jut a néphit hagyományos mágiáinak csakúgy, mint a vallásos rituáléknak. De a ma embere sincs kevésbé kiszolgáltatva saját egzisztenciális és társadalmi szorongásainak és félelmeinek, mint szenesvizet hintő elődje. Az egészségvédelem és a gyógyulás reményében végzett praktikák egyik legnépszerűbb eszköze pedig továbbra is a változatos módokon szimbolikus funkcióra kondicionált víz. vízmolekula - h2oÁm mára az imát és a ráolvasást felváltotta a vizualizáció és a fókuszált figyelem, parazsak és só helyett pedig mágneses polarizációval, a vízmolekulák szerkezeti struktúrájának megváltoztatásával próbáljuk varázsszerré átlényegíteni a dihidrogén-monoxidot.

Vízkezelés gondolatokkal

vízkezelés
A gondolatokkal strukturált jégkristály

Annak a népszerű elgondolásnak, mely szerint a víz pozitív gondolatokkal átstrukturálható, azaz programozható, a nemrég elhunyt Masaru Emoto volt a legjelentősebb apostola.

A japán író azt állította, hogy az emberi tudat hatást gyakorol a víz molekuláris szerkezetére. Úgy vélte, a víz képes reagálni a különböző érzelmi töltetű gondolatokra és szavakra, és a szennyezett vizet imával, vizualizációval meg lehet tisztítani. Kísérleteiben szavakkal, képekkel és zenékkel „kezelte” a vizet, majd lefagyasztotta, és mikroszkopikus fotózással vizsgálta meg az eredményül kapott kristályok esztétikai tulajdonságait. Megállapította, hogy a pozitívan fókuszált víz kristályszerkezete kellemesebb, rendezettebb látványt nyújt, mint a negatív szándéknak kitett víz mintázata. A független szakértők által végzett kísérletek azonban nem találtak szignifikáns különbségeket a különböző üzenetekkel fókuszált minták között. Ennek ellenére az elméletnek – és a házi vízprogramozásnak – ma is rengeteg híve van.

Az emlékezővé kezelt pí-víz

a pí viz csodájaA programozott víznél marketingérzékenyebb termék a szintén japán eredetűnek tartott pí-víz. Forgalmazói szerint ez a tisztított csapvízből, közönséges ivóvízből előállított, és a titokzatos pí-kerámiával aktivált folyadék gyakorlatilag mindenre jó, valódi csodavíz. Előállítói szerint a termék energetizáló hatása abból fakad, hogy a kezelésnek kitett víz képes emlékezni, azaz megőrzi külső befolyással létrehozott szerkezeti tulajdonságait. Ellenben a tudósok úgy vélik, a vízben található hidrogénkötések klaszterei igencsak instabilak, a külső hatásra keletkezett új szerkezeti formációk hamar felbomlanak. Ezzel pedig cáfolódni látszik nem csupán a pi-csoda, de a sokszoros hígítással és mechanikus „dinamizálással” létrehozott homeopátiás szerek hatékonysága is.

Lúgosító, energetizált, csökkentett deutériumtartalmú víz, bölcsővíz és szűzvíz – mind-mind modernkori mágiáink eszközei. Látványos rituális elemek nélkül, és olykor jelentős anyagi áldozatok árán őrizzük ma is a szimbolikus védelem szükségességébe és hatásosságába vetett hitünket, s a remélt gyógyító-védő funkcióval változatlanul szívesen ruházzuk fel ezt a hétköznapi, ám nélkülözhetetlen és hozzáadott misztikus tartalmak nélkül is lenyűgöző tulajdonságokkal bíró anyagot, a vizet.

Vendégposzt. Írta: H. T.


A tiszta ivóvíz

ivóvíz fertőtlenítés, tisztításIvóvíz fertőtlenítés – Tiszta ivóvíz. Az elvont jelentéseket megelőzve a vízről manapság sokaknak bolygónk egyik legnagyobb problémája jut eszébe, az, hogy természetes ivóvízkészleteink egyrészt kimerülőben vannak, másrészt a tiszta vizek eljuttatása a távoli, óriási aszályos területekre nehezen megoldható. A tiszta ivóvíz hiánya földrésznyi területeken eredményez súlyos járványügyi krízishelyzeteket. Ezeken a helyeken a vízfertőtlenítés az életben maradás kérdése. Ajánlott olvasmány további részletekkel az ivóvizek fertőtlenítése tárgyában:

nofollow Kifejezések és kulcsszavak Google kereséshez: A víz szimbolikus, szakrális és mágikus vonatkozásai. Vízkezelés programozással. Ivóvíz fertőtlenítés, egészség.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük