Az Arvisura jelentése

Manapság némileg vitatott az Arvisura jelentése. Azt sem a történészek, sem a nyelvészek nem vitatják, hogy a több értelemben és jelentésben is használt Arvisura kifejezés eredetileg a hindi (ősi indiai) nyelv két szavának az összetétele révén jött létre. Az arvis   jelentése: igaz. A védikus filozófiában ezzel a fogalommal jelölik a dolgok lényegét, legfőbb jellegzetességét, latinosan sine qua non-ját. Azt a jelleget, amely nélkül a dolog nem az lenne, ami. Az isura szó hajdani köznyelvi jelentése egyszerűen ez volt: lepke, pillangó. A rovarok ezen típusának ontogenezisét megismerő ókori indiaik a hernyó-gubó-lepke átalakulásokra ráhúzták  a szó eredeti jelentését, így a fogalom… Tovább is van, mondjam még?

Mi az Ayurvéda

Az Ayurveda szanszkrit szóösszetétel, az Ayus életet, a Veda tudást, ismereteket, tudományt jelent. Leegyszerűsítve tehát az ayurvéda élettan, de a biológiától (ami szintén élettan) mégis erősen különbözik, helyesebb talán az élet tudománya formában használni, de a szó jelentése még ennél az értelmezésnél is sokkal komplexebb, hiszen a tudni az életet jelentés is benne foglaltatik és előfeltételezi az élet spirituális mibenlétének és értelmének a tudását is (amivel például a biológia nem foglalkozik). Az ajurvéda tehát elsősorban életfilozófia, életfelfogás, olyan tanítás, amely egységes egészként kezeli az emberi test  az emberi szellem (gondolkodás, érzelmek) és az emberi lélek (spirituális, transzcendens lét) hármasságát. Elvontsága,… Tovább is van, mondjam még?