Globális vízválság – vízkezelés, ivóvízkezelés

Globális vízválság a pazarlás korában 

vízválság - vízkezelés - ivóvíz

Minden kilencedik ember szomjazik a Földön

A víz élet, elementáris kötelék, mely az élet minden aspektusához kapcsolódik. Létezésünk millió szempontból függ a víz meglététől és hiányától egyaránt, sőt nem túlzás, ha azt állítjuk: egész modernnek nevezhető civilizációnk a víz felhasználásának bázisára épül. A vízválságról beszélni tehát nem opció, hanem kihagyhatatlan cselekedet, kulcsponti teendő.

Történelmünk során a víz mind a gazdálkodás virágzásában, mind a településfejlődésben hangsúlyos szerephez jutott (és jut ma is), nem beszélve a közegészségügyi kérdésekről.

Az elegendő mennyiségű víz (ezen belül ivóvíz) rendelkezésünkre állását már eleink is lényeges szempontnak tekintették. Mindez a civilizáció(k) lényeges részét képezte – gondoljunk itt példaképpen a sok vizet igénylő római fürdőkre, vagy posztmodern korunk gyakoribb tisztálkodást igénylő lakosainak fürdőszobáira. És bár a jó minőségű ivóvíz megléte és biztosítását már régóta fontosnak tartották, a megfelelő higiéniai iránti igény csupán a 19. században kezdett csírázni.

De hogy állunk manapság a vízválság kezelésével?

Sokan legyintenek e téma felmerülése során, mivel úgy vélekednek minderről, hogy nem okozhat az emberiségnek problémát a víz hiánya, hiszen „minden csapból” az a tényközlés folyik, hogy bolygónk felületének 71 %-a víz, tehát hogyan is jöhetne egyáltalán szóba a vízkrízis problémája, ha a szárazföld ehhez képest alig 30%-ot tesz ki.

Hol itt a probléma?

A Water.org a fenti megállapításhoz képest azt állítja, hogy 9-ből 1 ember manapság (!) nem fér hozzá megfelelő, ivásra és tisztálkodásra alkalmas, biztonságos vízhez, és mindehhez hozzáfűzi azt is, hogy 3-ból 1 embernek a világon nincs az otthonában mellékhelyiség. Felmerül a jogos kérdés: vajon ennek fényében hátradőlhetünk dolgunk végeztével 🙂 , szemet hunyhatunk e fölött? Vagy úgy vélekedünk, hogy van még dolgunk a világban?

Világunk vízválsága

Azt tehát senki nem tagadhatja, hogy a víz elengedhetetlen az élethez, igaz? Mégis a statisztikák szerint a világon nem kevesebb mint 844 millió ember (ami megfelel a fent említett 9-ből 1 ember aránynak) nem fér hozzá a létfontosságú vízhez.

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) jelentése alapján a társadalomra gyakorolt  hatás szempontjából a vízválság a negyedik helyet foglalja el az aktuális globális kockázatok sorában.

Szanitációs kérdések

A vízkrízist sorban követő globális fenyegetettség a méltó emberi szükségletekhez igazodó mosdók, illemhelyek megléte, valamint mindezek megfelelő higiéniája – amellyel megakadályozható a betegségek és fertőzések terjedése, megőrizhető az egészség. Ám a számok – amelyek nem hazudnak – szerint a világon 3 emberből 1-nek nem áll rendelkezésére emberhez méltó illemhely (hátborzongató, hogy több embernek van inkább mobiltelefonja, semmint mellékhelyisége…)

Vízpazarlás

Legyen szó mezőgazdaságról, iparról vagy háztartásról minden területen szóba jön a vízpazarlás problémája, mely sürgős orvoslást követel magának. Az emberek naiv, téves és veszélyes felfogásainak egyike, hogy mindenhol van víz, valamint az, hogy a víz meglétét természetesnek és nyilvánvalónak tekintik. Tovább is van, mondjam még?

A víz mint szimbólum és mágikus eszköz

Vízben oldott remények

A víz mint szimbólum és mágikus eszköz

tiszta víz: szimbólum, mágiaA víz felbecsülhetetlen élettani szerepét tükröző jelentésekben tűnik föl a kultúrtörténetben. Megtalálható a legősibb hiedelmekben és mítoszokban, a vallások rítusaiban, a világ népeinek a folklórjában és irodalmában. Gazdag jelképrendszere civilizációnk szellemi szférájának alaprétegéhez tartozik. Szimbolikus jelentései közt ott találjuk azt a szakrális-természetfeletti gyógyító, védelmező szerepet is, mellyel a vallások, a népi hiedelmek és a modernkori áltudományos babonák ruházzák fel.

Az élet vize

Innin alvilágjárása. Élet vizeA víz és az élet analógiás, illetve szimbolikus megfeleltetése nem meglepő, és semmiképp sem modern gondolat. Az i. e. 2. évezred elejéről származó eposzban, az Innin alvilágjárásában a címszereplő alvilágban tett utazása során megkapja az élet vizét és füvét, melyekkel életre keltheti férjét.

Az élet vize a népmesék kedvelt motívuma, a Tündérországban felbuzgó forrásnak fiatalító, gyógyító és szépítő ereje van, Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeményében pedig  általa nyernek örök életet a szerelmesek:

Hát az élet vize volt ez a tó itten,
Mindent föltámasztó, ahova csak cseppen.
Iluska porából nőtt ki az a rózsa,
Igy halottaiból őt föltámasztotta.

A Bibliában a víz éltető ereje számos hasonlat, metafora és szimbólum alapja. Az élet forrása maga az Isten, a víz pedig Isten ajándékának – az örök életnek – a szimbóluma. „Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne”– mondja Jézus a samáriai asszonynak János evangéliumában.

A víz évezredek óta jelképe az életnek, valamint az emberi lét minőségéhez és a mulandóság legyőzéséhez kapcsolódó vágyaknak: az örök fiatalságnak, a betegségtől, szenvedéstől való szabadulásnak és a halhatatlanságnak.

A víz szakrális jelentései

A vallásos kultuszokban és a profán (népi) mágiában egyaránt fontos szerepet tölt be a víz mint az élet hordozója és védelmezője. A termékenységi kultusz nyomait őrzi a húsvéti locsolkodás, a föld termőképességének elősegítését, az élet fennmaradását szolgálják a vízzel végzett esővarázsló szokások. A népi gyógyítás szolgálatában is megjelenik a víz. Széles körben ismert és gyakorolt népi gyógyító módszer volt Magyarországo9n még a múlt században is a szenesvíz alkalmazása – hideg vízbe meghatározott számú parazsat dobtak – szemmel verés, rontás megszüntetésére.

A vallási szertartásokban a víz jellemzően tisztító szerepben jelenik meg: lemossa a bűnöket, ezáltal lehetővé teszi a lelki újjászületést.  A szenteltvíz a katolikusok és a keleti keresztény egyházak egyik legfontosabb szentelménye, a mindennapi használatból külön áldással kiemelt víz. A test és a lélek egészségének megóvására, ill. helyreállítására, áldások és kegyelmek közvetítésére, valamint az ártó, gonosz lelkek távoltartására szolgál, azaz mindenekelőtt védelmező funkciója van (a víz szentelése katolikus szertartás szerint úgy történik, hogy a pap először a sót áldja meg, amit aztán szentelő imádság közben elvegyít a vízben).

keresztvíz, szenteltvíz

Joachim Patinir: Jézus megkeresztelése

Úgyszintén a szakralitás közvetítői a csodatévő, gyógyító erejűnek tartott források, kutak és folyók. Egyes vallások rituális gyakorlatához tartozik a vízzel történő keresztelés (megmerítkezés), a rituális fürdés és halottmosdatás.

Modern mágiák

A szekularizálódott világban egyre kisebb szerep jut a néphit hagyományos mágiáinak csakúgy, mint a vallásos rituáléknak. De a ma embere sincs kevésbé kiszolgáltatva saját egzisztenciális és társadalmi szorongásainak és félelmeinek, mint szenesvizet hintő elődje. Az egészségvédelem és a gyógyulás reményében végzett praktikák egyik legnépszerűbb eszköze pedig továbbra is a változatos módokon szimbolikus funkcióra kondicionált víz. vízmolekula - h2oÁm mára az imát és a ráolvasást felváltotta a vizualizáció és a fókuszált figyelem, parazsak és só helyett pedig mágneses polarizációval, a vízmolekulák szerkezeti struktúrájának megváltoztatásával próbáljuk varázsszerré átlényegíteni a dihidrogén-monoxidot.

Vízkezelés gondolatokkal

vízkezelés

A gondolatokkal strukturált jégkristály

Annak a népszerű elgondolásnak, mely szerint a víz pozitív gondolatokkal átstrukturálható, azaz programozható, a nemrég elhunyt Masaru Emoto volt a legjelentősebb apostola.

A japán író azt állította, hogy az emberi tudat hatást gyakorol a víz molekuláris szerkezetére. Úgy vélte, a víz képes reagálni a különböző érzelmi töltetű gondolatokra és szavakra, és a szennyezett vizet imával, vizualizációval meg lehet tisztítani. Kísérleteiben szavakkal, képekkel és zenékkel „kezelte” a vizet, majd lefagyasztotta, és mikroszkopikus fotózással vizsgálta meg az eredményül kapott kristályok esztétikai tulajdonságait. Megállapította, hogy a pozitívan fókuszált víz kristályszerkezete kellemesebb, rendezettebb látványt nyújt, mint a negatív szándéknak kitett víz mintázata. A független szakértők által végzett kísérletek azonban nem találtak szignifikáns különbségeket a különböző üzenetekkel fókuszált minták között. Ennek ellenére az elméletnek – és a házi vízprogramozásnak – ma is rengeteg híve van.

Az emlékezővé kezelt pí-víz

a pí viz csodájaA programozott víznél marketingérzékenyebb termék a szintén japán eredetűnek tartott pí-víz. Forgalmazói szerint ez a tisztított csapvízből, közönséges ivóvízből előállított, és a titokzatos pí-kerámiával aktivált folyadék gyakorlatilag mindenre jó, valódi csodavíz. Előállítói szerint a termék energetizáló hatása abból fakad, hogy a kezelésnek kitett víz képes emlékezni, azaz megőrzi külső befolyással létrehozott szerkezeti tulajdonságait. Ellenben a tudósok úgy vélik, a vízben található hidrogénkötések klaszterei igencsak instabilak, a külső hatásra keletkezett új szerkezeti formációk hamar felbomlanak. Ezzel pedig cáfolódni látszik nem csupán a pi-csoda, de a sokszoros hígítással és mechanikus „dinamizálással” létrehozott homeopátiás szerek hatékonysága is.

Lúgosító, energetizált, csökkentett deutériumtartalmú víz, bölcsővíz és szűzvíz – mind-mind modernkori mágiáink eszközei. Látványos rituális elemek nélkül, és olykor jelentős anyagi áldozatok árán őrizzük ma is a szimbolikus védelem szükségességébe és hatásosságába vetett hitünket, s a remélt gyógyító-védő funkcióval változatlanul szívesen ruházzuk fel ezt a hétköznapi, ám nélkülözhetetlen és hozzáadott misztikus tartalmak nélkül is lenyűgöző tulajdonságokkal bíró anyagot, a vizet.

Vendégposzt. Írta: H. T.


Tovább is van, mondjam még?

Mélyálom a védikus télikertben

Mély alvás, mélyálom Ájurvéda segítségével

ayurveda telikert

Védikus télikert Jadviga-párnákkal

Mielőtt elÁjurnál a fáradtságtól, aludd ki magadat az ájurvádikus télikert növényei között. Now!

Mint azt Cecil M. Joepardy megállapította, aludni nem lehet ébren. Ám azt nem tette hozzá, hogy az ébrenlétre az a jellemző, hogy sok a teendőd, de kevés időd van arra, hogy magadra is kellő képen odafigyelj, hogy kipihent légy és bírd a frusztrációt. Dolgozhatsz akár teljes munkaidőben is a ládagyárban, kibírod, de nehezebb, ha hazaérve szülőként kell ugyanúgy helytállnod. De lehetsz családtalan, akár szingli is, ebben az esetben is sokrétű tennivalókkal kell szembesülnöd nap mint nap. Másokért felelős beosztásban dolgozhatsz a laptop szervizben és eközben még a saját ügyeidet is tökéletes hatékonysággal kell menedzselni – a saját notebookod billentyűzetét hónapokig nincs időd kitisztítani. De főállású anyaként is elég a dolgod, el kell látni a gyerekeket és közben még a házat is egyben kell tartani. Közben meg tetszeni is szeretnél. Egy pszichológus szerint minden nő egyszerre anya és szajha. Ezzel nem értesz egyet, de tény, hogy nőiességed része a tetszeni vágyás. Ezt nem emésztheti fel a robot.

Annak érdekében, hogy formában legyél, fenn kell tartanod az energiaszintedet és vitalitásodat. Nem kedveznek a hosszú munkanapok, a jelentős alváshiány, a párkapcsolati problémák megléte. Mi lehet a megoldás?

Pihend ki magad és töltődj fel

Az Ájurvéda (Ayurveda) szerint életmódbeli változtatásokkal lehet elérni a legtartósabb eredményeket. Egyszerűbb, mint gondolnánk. A titok abban rejlik, hogy az ayurvéda és arvisura  szabályai szerinti növények elhelyezésére való télikert építés lehetővé teszi, hogy a mindennapi fizikai és mentális erőforrásainkat érintő odafigyelésünk, öngondoskodásunk és ezzel kapcsolatos döntéseink a napi rutin részévé váljanak a szobakert tervezése és megépítése során. Így az energiaszint és a vitalitás biztosítása automatikussá, természetessé és könnyeddé válik. Oké – de mi történik, ha megépült a télikert? Ez igen hamar megtörténhet, ha terasz beépítés módszerét alkalmaztuk

Útmutató a télikert-tulajdonos napirendjéhez

jóga, télikert

Jóga a megépített télikertben

Keljünk a nappal és legyünk aktívak. Igyunk az ayurvéda szabályai szerint berendezett télikert keleti sarkában egy pohár friss langyos limonádét mézzel, hogy felébresszük az ízlelőbimbóinkat és hogy legyen energiánk egy reggeli sétára vagy – ez még jobb – meditációs jóga gyakorlatra.

Kezdjük a napot reggelivel és szánjunk időt a napirendben ebédre és egy korai, 6 és 7 óra közé eső esti étkezésre is. Ütemezzünk be minden nap relaxációt és pihentető tevékenységeket, mint például az Arvisura-meditáció. Különösen javasoljuk a Transzcendens ivóvízkezelés és Meditáció gyakorlását a Budapesti Növénykert Pálmaházában. Alakítsunk ki egy fix időpontot ennek is, hogy napi rutinná váljon. A tevékenység, a pihenés és a mély relaxáció rendszeres kombinálása hatékonyan feltölt és az alapja a fenntartható egészségnek és a kiegyensúlyozott, örömteli életnek.

Feküdjünk le fél 10 és 10 között, tegyük ezt minden esetben télikertünk nyugati sarkában, hogy reggel frissen, éberen ébredjünk 5.30 és 6 óra között. Ha ez valószerűtlennek tűnik számunkra, ne aggódjunk, megvalósítható és teljesen természetes lesz a fiziológiánknak, hogy este 10-kor már alszunk. Ha alvás problémáink vannak, tegyünk Jadviga típusú párnákat fekvőhelyünkre (lásd a felső képet).

Mi a titok a mélyalváshoz?

Álomterápia a virtuális teraszon

Az alvás természetes módja annak, hogy testünk normális viselkedését helyreállítsuk, egyben a stresszektől megszabaduljunk. Egy igazi jó éjszakai alvás magabiztos ébredést eredményez számunkra: feltöltve, megfiatalodva érezzük magunkat és életerősek és energikusak leszünk.

A mélyálom a télikert védikus nyugalmában vagy akár egy képzeletbeli, virtuális teraszon a Mélyalvás elixir magunkhoz vételével segíthető elő. Ez a nem homeopátiás készítmény 19 gondosan kiválasztott, az ájurvédában ősi idők óta alvási problémákra használt gyógynövényt tartalmaz, köztük Rózsaszirmot, Indiai Valerianát, Ashwagandhát, Guduchit (Tinospora cordifolia), Shankhpushpit (Convolvulus pluricaulis). Az Indiai Valeriana természetes növényi hatóanyagai kellemesen megnyugtatóak és mélyalvást segítő hatásúak, melyet az ájurvéda évezredek óta használ erre a célra. Az Aswagandha segíti a szervezetet a laptop szervizben elszenvedett stresszel szembeni ellenállásban, valamint harmonikus egyensúlyban tartja a testet, az elmét, a szellemet és az érzelmeket. A Sárdi János által is megénekelt rózsaszirom hűtő hatású egész szervezetünkre (erősíti a szómát, mely a hűtő hatású Hold eleme). A bölcsek kertjéből származó Guduchi erős öregedés-gátló gyógynövény, mely táplálja, tisztítja a testet. A Shankhpushpi a kognitív tulajdonságokat javító, ismert elme-harmonizáló gyógynövény. A gyógynövények a Mélyálom elixirben rendkívül precíz arányban, az ősi ájurvédikus recepteknek és előírásoknak megfelelően vannak összeállítva. Ennek eredményeképpen az alkotórészek egymást erősítő hatással rendelkeznek, így a mélyalvás és a mélyálom garantált a védikus télikertben. Tovább is van, mondjam még?

Télikerti irodalom. Tsúszó, Csalog

Hogy tanult meg Tsúszó Sándor laptopon írni?

Közismert tény, hogy a magyar irodalom legendák övezte nagy avantgárd alakja, Tsúszó Sándor az időskori műveit svédországi otthonában alkotta, és mint azt Dr. Kállay O. Béla irodalomtörténész kiderítette az élemedett korú mester személyes levelezéséből és a svéd ingatlannyilvántartás dokumentumaiból, dolgozószobája egy növényekkel teli télikert volt. Itt születtek többek között egybetűs versei, amelyek a svédországi magyarok körében ma is nagyon népszerűek, iskolai szavalóversenyeken gyakran elhangzanak, többnyire kortárs műfordítók konzseniális svéd nyelvű tolmácsolásában.

Ha az a télikert ott a messzi Északon mesélni tudna, többet  tudhatnánk az 1980-as években indult magyar újavantgárd nemzedék példaképének kései munkájáról és galambősz éveinek folyásáról. Hírlik, hogy a korábban kézzel, arany töltőtollal író Tsúszó, aki világéletében kerülte az írógép használatát (Az írógép olyan fajankóknak való, mint Hemingway – tartotta), mert szerinte a billentyűk verése mechanikussá, gépivé teszi az alkotófolyamatot, nos, az ebben nagyon konzervatív mester az 1990-es évek második felében a közbülső fázisok kihagyásával áttért a számítógépre. Hírlik, erre az akkor az USÁ-ban élő barátja, Csalog Zsolt vette rá, még ám nyomatékos módszerrel:

„Én többé nem vagyok hajlandó az ákombákomaidat silabizálni, Sándor! Legutóbbi 4 oldalas leveled megfejtése három órámba telt. Szinte szavanként fejtettem meg iszonyú macskakaparásodat, és hogy összefüggően, egyben el tudjam olvasni leveledet, kénytelen voltam leírni, mert ha nem, a mondat végére elfelejtettem, mi volt az elején, és ha visszaugrottam az elejére, ugyanúgy csak a förtelmes ákombákomaid meredtek rám kihívó pimaszsággal. Hát ezt többet velem nem csinálod. Vagy áttérsz az írógépre, netán számítógépre, vagy én több leveledet ugyan el nem olvasom!” – írta Csalog.

Tsúszó csupa nagybetűvel írta kalligrafikus válaszát: „JÖNNEK A FEHÉR ÉJSZAKÁK, LÁTOGASS MEG, ÁTBESZÉLGETJÜK, A VÉGÉRE HÁTHA MEG TUDSZ GYŐZNI.”

A neves szociológus, a Kádár-korszakban működött demokratikus ellenzék emblematikus alakja Amerikába emigrálva 1985-től kezdve a DELL cég első sikeres számítógépén, a Turbo PC-n dolgozott (amely Intel 8088 kompatibilis processzort tartalmazott, és 8 MHz-en futott), így fejében készen volt a terv. Amúgy is éppen európai útját tervezgette (nem sokkal később hazaköltözött Budapestre), így hát felruccant remete életű öreg barátjához. Ajándékot is vitt: egy csúcsmodell Dell laptopot.

Az esténként le nem nyugvó nap súroló fénye különös hangulatot adott a télikertnek, ahol Tsúszó Sándor régi cimborája segítségével elsajátította a noteszgép használatának minden csínját és bínját.  Igencsak megtetszett neki a dolog. Vásárolt is hozzá egy HP lézernyomtatót és attól kezdve a laptop billentyűzete fölé hajolva írt. A klaviatúra sajnos nem volt magyar nyelvű, de a mester hamar megtanulta a hosszú ékezetes betűkhöz tartozó billentyűkombinációkat. Ezután hazautazó barátja sem bosszankodott többé. Ja, és ő is kapott ajándékot. Tsúszó neki adta aranypennás töltőtollát. Csalog Zsolt sokáig ereklyeként őrizgette vitrinje díszhelyén.

télikert - tsúszó sándor dolgozószobája

A bal oldali ablak alatt látható Tsúszó kis íróasztala, ennek lapján írta öregkori műveit


Tsúszó Sándor - laptop használatTsúszó Sándor egy télikert üvegtáblái mögött alkotta egybetűs verseit. Barátja segítségével itt tanulta meg a laptop használatát. Magyar billentyűzet híján betűkombinációkkal írta le a hosszú ékezetes magánhangzókat a Dell csúcsmodelljén. Később tablet gépet is vásárolt, kávézás közben ezen olvasta a világ friss híreit a terasszá nyitható télikertben. Terasz beépítés – magyar notebook klaviatúra, írógép, tablet számítógép

Mi az oranzséria? Oranzsárium / orangerie / orangearium?

Narancsház – Orangearium – Oranzséria

oranzserie - télikert és narancsfa

Jóga-gyakorlat ayurvédikus narancsházban

Az oranzséria vagy orangeria az épülethez tartozó vagy külön épített szoba narancsfák és más melegkedvelő délszaki növények téli elhelyezésére. Az orangearium Európában a 17. századtól a 19. századig terjedő divatos, főleg arisztokraták lakta rezidenciákon, ahol télen a narancs és egyéb gyümölcsfák védettek voltak – hiszen az oranzséria volztaképp nem más, mint egy üvegház vagy télikert.

Az oranzsárium a fás növények normál élettani tartományának és – ahogy a költő fogalmaz – a váltakozások évszakának fényűző kiterjedését biztosította, kiterjesztve a védelmet, amelyet a kőműves gyümölcsfal kínálta melegsége már régóta biztosít. A narancs- és hársfák használatát követő századok megalapították, az télikertekben egyéb gyümölcsös növények, bokrok és egzotikus virágok fajtáit is elszállásolhatják, ha nem sütött elég nap, a télikertek tulajdonosai gyakkran kályhát szereztek e finom növényeknek a hideg tél Észak-Európa zord ege alatt. Mivel az importált citrusfélék, ananászok és más gyümölcsök általában elérhetők és sokkal olcsóbbak voltak, az orangeries-eket többnyire a pályázati dísznövényekre használták fel az emberi erőforrások támogatásával.

Az orángeáriumok az olaszországi reneszánsz kertekből származtak abból az időből, amikor az üveggyártási technológia lehetővé tette, hogy elegendő tiszta és nagy üvegtáblát gyártsanak télikerti beépítésre. Északon a hollandok az ablaküvegek kialakításában vezetettek az orangériákon, bár a holland kézikönyvet illusztráló metszetek szilárd, tetőtől mentes tetőket mutattak be, akár gerendázott vagy boltíves, hanem inkább tűzhelyként szolgálnak, mint nyílt tüzet. Ez hamarosan olyan helyzetet teremtett, amelyben a vagyonok a gazdagok közé tartoztak, maguknak megengedőleg a télikerti pihenés luxusát. A mázas tető, amely napfényt adott a nem nyugvó növényeknek, a 19. század elején fejlődött ki.

Oranzseri a la Paris

Az 1617-es Orangerie a Louvre-palotában nagyon ihlette az imitációkat, amelyek felcsúcsosodtak Európa legnagyobb orangériájában. Ez hozta a felismerést, hogy a növényzet azonban nemcsak üvegházban nevelhető, és a télikert sem csak dísz- és szobanövények termesztésére való, hanem a presztízs és a gazdagság szimbóluma lett. A tulajdonosok a kertbe kirándulni vitték vendégeiket, hogy ne csak a gyümölcsöket, hanem az építészeti megoldásokat is megcsodálhassák.

Magyarországon a szecesszió idején terjedtek el a virágmintás ólomüveg-ablakokkal pompázó télikertek, narancsháza. Gyakran a szökőkút díszíti a kis szobaligetet, amelyben kiválóan gyakorolható a tantra jóga és az ayurvédikus masszázs. Fényterápia kezelés is ajánlott.

Mi az orangearium vagy oranzséria?

Főleg narancsfák és citruszfélék téli elhelyezésére szolgáló télikert vagy üvegház. Kupolás vagy lapos üveg tetőzete és nagy szolár ablakai révén a beérkező napfény elegendő hőt képez a belső térben akkor is, amikor odakünn már zord zimankós idők járnak. Lásd még: Narancsház – Oranzsárium – Orangerie: oranzseri a fényterápia gyakorlásához. Karibi és mediterrán szubtrópusi növények téli elhelyezése.

Télikertek Európában

Nemcsak a nemesek, hanem a gazdag kereskedők is, például a Nürnbergiak, a citrusfélék termesztését kísérletezték ki üvegházaikban. Az orangériák fő falaként építettek néhány kertvásznat, de egyre inkább népszerűbbek voltak a kertészeti tervezők és építészek, akik a ház és a beépített terasz közötti kapcsolatot eredményezték tervezéssel. Ezt tovább befolyásolta a növekvő kereslet a gyönyörű egzotikus növények iránt (orchideák a kertben), ez teremtette meg a növekvő keresletet a kerttervezésben a gazdagok számára, hogy saját egzotikus kerttel és télkerttel rendelkezzenek, ami tovább fokozta az orángéria felkapott állapotát, és még inkább a felső tízezernek számító elit szimbóluma lett. Ez viszont arra teremtette meg a lehetőséget, hogy a narancs- és pálmaházakat még jobb technikákkal, például padlófűtéssel látták el, és rájöttek, és a tetőre nyíló ablakok megnyitásával kell szellőztetni. A mikroklímák megteremtése egyre több egzotikus növény elterjedéséhez a magán kertekig, amelyek Európa-szerte a szépség alkotásaivá váltak

Narancs- és citromfa a teraszon

Citrom- és narancsfa nevelése a beépített teraszon

Narancsfa a télikertben

narancsfa termesztés - télikert, terasz

Narancsfa a beépített teraszon

A beépített terasz vagy télikert orangearium, más szóval orangerie (oranzseri) szerepét is betöltheti, alkalmas narancsfák nevelésére. A narancsfa eredetileg Kína déli részén volt honos, Indián keresztül került Európába. Kastélykertek kedvelt növénye lett a XVII-XVIII. században, amikor is egyre-másra épültek az oranzserinek nevezett, művészi igényű üvegházak.

A narancsfák tetszetős fehér virágai bódító illatot árasztanak, gyümölcsei éghajlatunk alatt kissé kesernyés ízűek, de fogyaszthatók. A helyesen gondozott narancsfa magas kort érhet meg télikertünkben. A facsemeték főszezonja mégis karácsony táján van.

Az üvegpavilonunkba szánt növények kiválasztásánál figyelembe kell vennünk a télikert klímáját. A világ bármely tájáról származó növények tarthatók üvegházunkban, ha biztosítani tudjuk az élőhely hőmérsékletét és páratartalmát. A narancs esetében ez könnyen megoldható.

Citromfa és citruszfélék a teraszon, télikertben

A citruszfélék eredményesen termeszthetők mesterséges körülmények között, lakásban, növényházban. A hőérzékenységük kiterjed a mérsékelt égövi átlaghőmérsékletre, csupán a téli hideg hónapok okozhatják szabad ég alatt pusztulásukat, de már akár csak egy fűtetlen, legalább félig zárt verandán is kitelelhetnek enyhébb időszakban, ha a fűtött ház falához közel húzzuk őket.

A citromfa a középkorban jelent meg Európában. Használták orvosságként is. Az igazi ismertségét és elterjedését az araboknak köszönhetjük. Náluk tiltott az alkohol fogyasztása, ezért örültek az újféle üdítőitalnak. Kifejezetten limonádékészítési céllal kezdték el termeszteni. Példájuk nyomán a XI. században Spanyolországban és Szicíliában is citromkerteket telepítettek. Magyarországra feltehetően Mátyás korában érkezhettek az első citromfák Olaszországból.

A citrom (Citrus limon) a rutafélék (Rutaceae) családjába tartozik, a 33 fajt magába foglaló Citrus nemzetség tagja.

Az egzotikus vidékről származó ritkaságok mellett a citromfélék családjának tagjai Magyarországon is előfordulnak. A citromcserje levelei kemény tapintásúak, viaszos zöld színűek. Gyakori a nagy számban fejlődő virágok között a fejletlen termőt és bibét tartalmazó típus. A virágok erős, jellegzetes illatúak.

Gyümölcseik kezdetben zöldek, később megsárgulnak.

Ahogy egy szakértői blogban írják, a citrom remekül szaporítható dugványozással, a tavaszi és nyár eleji időszakban erednek jól. A citromfákat edényben neveljük, nyáron a szabadban tartjuk, télen a télikertben vagy beépített teraszon érzi magát a legjobban.  A citromfa terméseit a sárgulásuk megkezdésétől szedhetjük.

Narancsfát és citromot, más citrusféléket termeszthetünk épített télikertben vagy beépített teraszon, esetleg nyáron a pergola alatt.


Virtuális Terasz – Gyógykelet

Kertészkedőknek és irodalombarátoknak. Más témák: Honlap SEO – Google keresőoptimalizálás |  Ayurvéda: Egészség, keleti gyógyászat, viselkedés-terápia. Gyógynövények. Gyógyító hang: ayurvédikus irodalom, üveg terasz, agorafóbia, gyógyítás, betegség, egészség, arvisura, ayurvéda, könyv, keleti gyógyítás, télikert építés mint terápia, növények, citrom, narancs, citromfa, narancsfa, nevelés, üvegház végzi a napenergia hasznosítását

Tovább is van, mondjam még?

A mobiltelefonok egészségtani hatása

mobil-pillangosziv

A mobiltelefon mint pillangószív-pacemaker

Örök téma annak megvitatása, hogy a mobiltelefonoknak van-e egészségkárosító hatása. A gyártók, forgalmazók, üzemeltetők, a nagy mobilszolgáltatók váltig állítják állítják: semmilyen kedvezőtlen hatás nem létezik, azok, akik az ellenkezőjét állítják, negatív marketing tevékenységet folytatnak.

Az ellentábor ellenben a végletekig is elmegy: szerintük nemcsak terápiával kezelhető kognitív viselkedészavarokat, hanem súlyosabb pszichés tüneteket, sőt idegbénulást vagy agyrákot is okozhatnak a GSM készülékek.

Ám ez valószínűleg így nem igaz, még ha történtek is rejtélyes megbetegedések és akadtak, akik pánikrohamba estek, amikor nem tudták a szöveges üzeneteiket elolvasni.

Az internetes szokásokkal is foglalkozó neves finn pszichiáter, Alberd Yollaka népszerű szamizdat-könyvében, amelynek címe: A mobil marketing hatása a pillangószívre – kimutatta, hogy egy ayurvédikusan behangolt okostelefon akár egy pacemaker szerepét is betöltheti. Pillangókísérletei során kiderült, hogy a lepkék szívritmuszavarait szinte már a mobilra érkező első sms meggyógyítja. Ez természetesen csak a megfelelő ayurvéda-beállítások révén lehetséges, egy egyelőre nincs minden készüléken olyan opció, ahol a megfelelő ribrikában az ARVISURA szót be lehetne állítani. Ám ez a technológia is terjedőben van és remélhetőleg a jövőben nemcsak a pillangószív működésének a szabályozására lehet használni okostelefonjainkat, amelyekre a tömeges sms-küldést már tervezik a keleti gyógyászattal is foglalkozó mobilközpontok.

Ennél is jobb hírek és laptopok a Google és Mobil marketing házatájáról.

A kutatások kimutatták, hogy a mobil telefon és a kereső marketing hatása kedvező a pillangószív egészségtanára. Az okostelefonok arvisura-beállítása esetén az ayurvédikusan hangolt mobilkészülék pacemakerként működik. Mobilmarketing tömegesen, ayurvéda kampány, arvisura típusú okostelefon, sms küldés csoportosan, mobil hálózat, telefon központ, pillangószív effektus

Szamizdat Piréz Arvisura könyv

Magánkiadás = Szamizdat? Hát igen, a számizdat persze kicsit túlzás. Mindössze magánkiadásról van szó. Vagy ennél is pontosabban: saját sokszorosításról. Tsúszó Sándor stockholmi hagyatékából került elő a Piréz Arvisura című brosúra, amelyben a magyar avantgárd költészet nagy alakja önleleplező tényeket közöl az Arvisurák tényleges eredetéről.

Merthogy eleddig ugyebár két adekvát, bár egymást kizáró jelentést tulajdonítottak a kutatók az Arvisurának. Egyik szerint a keleti egzisztenciálfilozófia alaptétele, amelyet a magyar szakirodalom jellegrálényegítésnek fordít szanszkritból, másik szerint a „magyar Ószövetségnek” is nevezett eredetmítosz, amelyről ugyan bebizonyosodott, hogy történeti-régészeti-néprajzi vonatkozásai hamisak, ám mégis sokan hisznek benne és az őstörténeti legendának több szamizdat kiadása is terjed az Atlantiszig és Szíriuszig visszamenő sumér-etruszk-hun-magyar közös származás híveinek körében.

A kalandos úton most előkerült stockholmi hagyatékból azonban kétséget kizáróan megállapítható, hogy az Arvisura csupán egy posztmodern dekonstrukció, a pirézek himnuszát is megalkotó Tsúszó Sándor fiktív történelmi stílusprojektje, a megelőzöttség narratívájának afféle referenciális kontextuálitása, amelyben a párhuzamos értelmezések konstituálódnak.

A polihisztor Tsúszó a Piréz Arvisurát szittyanyomat technikával sokszorosította és cseppfertőzés útján terjesztette.

Gyógynövények a télikertben

Télikert építés – Teraszbeépítés Budapest

telikert-gyogynoveny

Télikert gyógynövényekkel (Budapest). Télikertépítés

Szolgáltatás | A keleti tájakról származó ayurvédikus gyógynövények egy jelentős része a mi éghajlatunk mellett nem nevelhető a szabadban – illetve csak a meleg hónapokban: az első őszi hidegek idején a lakásba kell vinnünk őket. Lehet persze eleve helyet szorítani számukra otthonunkban, de ha többféle trópusi és szubtrópusi növényt szeretnénk nevelni, akkor a legcélszerűbb egy télikertet létesítenünk. Itt aztán persze nem csupán gyógyító egzotikumokat, hanem gyümölcsükért vagy csupán esztétikai célokból tartott flórakultúrákat is tenyészthetünk.

Nem mindegy azonban, milyen az a télikert, amely lakásunk dísze is lehet hasznossága mellett. Igen sok szempont figyelembe vétele szükséges az optimális kialakításhoz. Jó tájolású és szakszerűen megépített növényházra van szükségünk. Hogy az milyen, arról számos részletet a télikert gyártás és teraszbeépítés részleteiről informáló honlapon itt tudhatunk meg:

Gyógynövények nevelése a télikertben

Az üvegházgyártásnak és télikertépítésnek figyelembe kell vennie az indiai eredetű ayurvédikus gyógynövények nevelésének a speciális szempontjait. Ha ennek megfelelő a tervezés, gyártás és tájolás, akkor emellett az üvegszobában sor kerülhet ayurvédikus masszázsra és fényterápiás kezelésre is a test és a lélek tisztítása érdekében.

A gyógynövények saját kezű ápolása emellett kedvező pszichés hatással is jár. A télikertgyártók például gyakran kerülnek depressziós állapotba amiatt, hogy ők maguk nem élvezhetik kezük munkáját: az élvezetekben és a gyógyhatásból a megrendelőn jut minden, a kivitelező hoppon marad. Éppen ezért ők nemtetszéssel olvassák a jelen bejegyzés Gyógynövények a télikertben cím alatti fejezetét, számukra azt üzenjük: az ayurvéda és az arvisura oltalmát kérve ők is gondozhatják kertjeiket.

Télikert építés Budapest: Ayurvédikus keleti orvoslás és keresőmarketing módszerek. Alternatív gyógyászat télikert környezetben, ayurvéda, gyógynövény, keleti gyógyászat, ayurvédikus gyógyító masszázs, relaxációs fényterápia, marketing, google, üveg, gyógynövények, fény, napfény, déli szobanövények

A télikertes honlapnak a Google első helyére juttatása 2016-os SEO-projekt tárgyát képezi. Később prolongálódott egy másik webhelyet illetően 2017-re is. További részletek:

Szövegírás Egészség Gyógyítás témában

honlapszövegírás - pr-cikkek megjelentetése
Szövegírást, PR-cikk készítést vállalunk

Szövegírás honlapra

Blogunk szerzőgárdája honlapszöveg írását vállalja Egészség-Gyógyítás-Életmód témakörben. Tapasztalatunk, hogy a honlapok tulajdonosai, bár nálunk bizonyára járatosabbak a szakmai kérdésekben és bár pontosan tudják, miről kellene weboldaluk szövegének vagy blogbejegyzésüknek, esetleg PR-jellegű cikküknek szólnia, mégis nehézséget jelent számukra a megfelelő tartalom előállítása. Mi szívesen átsegítjük ezen a problémán. Általános kérdésekben valamelyest magunk is tájékozottak vagyunk (egészségmegőrzés, természetes gyógymódok), van téma, amelyben korábban már el is mélyedtünk (a búzafű gyógyhatása, ayurvédikus táplálkozás és masszázs, táplálékkiegészítők, egészséges étrend; pánikbetegség és agorafóbia kezelése kognitív viselkedésterápiával, kognitív pszichológia, pszichodráma csoportterápia) – de szívesen szerzünk ismereteket más területen is, ha ilyen témájú szöveg készítésére kapunk megbízást.

A honlapszövegekre vonatkozóan rendelkezünk azokkal az ismeretekkel is, amelyek alapján a webszöveg keresőbaráttá tehető, azaz érvényesíthető a textuson néhány fontos Google-kritérium, amely alapján a szájt esélyes lesz arra, hogy keresőtalálati pozíciói javuljanak.

PR-cikk írása (és elhelyezése)

Ha már rendelkezünk megfelelő szövegtartalmú honlappal, fontos, hogy látogatókat szerezzünk. Ez a minőségi tartalom prezentálása mellett külső hivatkozásokkal érhető el: minél több idegen webhely hivatkozik oldalunkra, annál inkább nő oldalunk internetes presztizse: s ezzel helyezése is a kulcsszavas Google-találatok között. Nem cselekszünk bölcsen, ha karbatett kézzel várunk arra, hogy majd felfigyelnünk lapunkra és szorgosan hivatkozni fognak rá más oldalak tulajdonosai. Ebben nekünk kell aktivitást mutatnunk: ha sikerül úgynevezett PR-cikkeket elhelyeznünk értékes weboldalakon, akkor ezek révén megfelelő támogatást nyerheteünk a sikerhez.

Ám a PR-anyagok elkészítése is gyaktran sok fejtörést okoz. Jól teszi, ha profikra bízza ezt a munkát. Ha például az egészség megőrzésével, gyógyítási technikákkal, orvosi eszközökkel, biokészítményekkel stb. kapcsolatos honlapját kellene kicsit megámogatni public relatinons (pr) szövegekkel és publikációkkal – ebben szintén támaszkodhat segítségünkre. Keressen levélben:

prcikk írás - honlapszöveg készítés - egészségmegőrzés
Levél a fenti címre: megbízás PR-cikk vagy honlapszöveg írására – árajánlat kérése

Honlap szövegírás, webszöveg készítés az egészség megőrzésével és az alternatív gyógyítással – pl. homeopátia –  kapcsolatos vagy egyéb témákban. PR-cikkek írása határidőre és public relations szöveg azonnali elhelyezése magas keresőmarketing értékű weboldalon – gyógyító honlapszövegírás, egészség megérzése, gyógyítás – természetes gyógymód, optimalizált honlap, online kereső marketing, PR-cikk kihelyezése az internetre