Mi az Ayurvéda

Az Ayurveda szanszkrit szóösszetétel, az Ayus életet, a Veda tudást, ismereteket, tudományt jelent. Leegyszerűsítve tehát az ayurvéda élettan, de a biológiától (ami szintén élettan) mégis erősen különbözik, helyesebb talán az élet tudománya formában használni, de a szó jelentése még ennél az értelmezésnél is sokkal komplexebb, hiszen a tudni az életet jelentés is benne foglaltatik és előfeltételezi az élet spirituális mibenlétének és értelmének a tudását is (amivel például a biológia nem foglalkozik). Az ajurvéda tehát elsősorban életfilozófia, életfelfogás, olyan tanítás, amely egységes egészként kezeli az emberi test  az emberi szellem (gondolkodás, érzelmek) és az emberi lélek (spirituális, transzcendens lét) hármasságát. Elvontsága,… Tovább is van, mondjam még?