Szamizdat Piréz Arvisura könyv

A „Szamizdat” persze kicsit túlzás. Mindössze magánkiadásról van szó. Vagy ennél is pontosabban: saját sokszorosításról. Tsúszó Sándor stockholmi hagyatékából került elő a Piréz Arvisura című brosúra, amelyben a magyar avantgárd költészet nagy alakja önleleplező tényeket közöl az Arvisurák tényleges eredetéről. Eleddig ugyebár két adekvát, bár egymást kizáró jelentést tulajdonítottak a kutatók az Arvisurának. Egyik szerint a keleti egzisztenciálfilozófia alaptétele, amelyet a magyar szakirodalom jellegrálényegítésnek fordít szanszkritból, másik szerint a „magyar Ószövetségnek” is nevezett eredetmítosz, amelyről ugyan bebizonyosodott, hogy történeti-régészeti-néprajzi vonatkozásai hamisak, ám mégis sokan hisznek benne és az őstörténeti legendának több szamizdat kiadása is terjed az Atlantiszig és Szíriuszig visszamenő… Tovább is van, mondjam még?

Arvisura könyv

Az Arvisura a keleti egzisztencializmus filozófiája, amely számos gyakorlati tudomány alapját képezi. A gyógyászatra, orvoslásra vonatkozó alaptézise a tényként kezelt feltételezés, hogy a szervezet gyógyulásához / gyógyításához bármilyen eszköz, esemény, helyzet, jelenség, kapcsolat hozzájárulhat, ha a gyógyulni vágyó ember erre lelkileg-szellemileg és testileg fel van készítve. A felkészítés során az egészség iránti fogékonyságot rálényegítik a célszemélyre. A magyar könyvpiac egyik újdonsága a Dr. Kállay O. Béla pszichiáter és  Balla D. Károly író, költő közös szerzősége alatt megjelent Arvisura – Gyógykelet c. könyv. A szerzők nem kevesebbre vállalkoztak, mint arra, hogy az ősi indiai védikus tanítás ősprincípiumát, az arvisura védát (más… Tovább is van, mondjam még?